Tule mukaan verkostoitumaan!

Vantaan Akateemisten Naisten (VAN ry) ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyöllä paikallista vaikuttavuutta Sinun hyväksesi!

Vantaan Akateemiset Naiset (VAN ry) https://www.vantaanakateemisetnaiset.fi/ on toiminut Vantaalla vuodesta 1988 akateemisesti koulutettujen naisten yhdyssiteenä. Tällä hetkellä yhdistyksessä on 60 jäsentä. Olemme jäsenenä Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry:ssa (SANL) https://akateemisetnaiset.fi/, jonka jäsenjärjestöjä toimii eri puolilla maata. Liitto on mukana Euroopan Akateemisten Naisten järjestössä (UWE).

Viihdy, verkostoidu, vaikuta – on akateemisten naisten slogan. Me VAN:ssa haluamme saada nämä sanat elämään toiminnassamme. Muodostamme vahvan koulutettujen naisten verkoston.

VAN:n tavoitteena vuonna 2022 on toteuttaa SANL:n tavoitteita seuraavasti:

Vahvistaminen: Panostamme erityisesti ammattikorkeakouluissa opiskelevien ja valmistuneiden, mutta myös työikäisten ja eläkkeelle siirtyneiden akateemisten naisten aseman ja hyvinvoinnin edistämiseen. Selvitämme mahdollisuuksia mentori- ja/tai kummitoimintaan.

Uudistaminen: Hyödynnämme digitaalisia alustoja ja pyrimme kehittämään jäsentemme digitaitoja. Vaikutamme jatkossakin SANL:ssa vahvasti sen eri toimielimissä, hankkeissa ja verkostoissa.

Jäsenmäärän kasvattaminen: Teemme houkuttelevan ohjelman ja panostamme markkinointiin. Markkinointia kohdistamme etenkin opiskelijoihin ja ammattikorkeakoulusektorille. Toukokuusta 2021 jäseniksemme ovat voineet liittyä myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat opiskelijat sekä AMK-tutkinnon suorittaneet (aiemmin vain ylemmän AMK-tutkinnon tai tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneet).

Toivomme saavamme Sinut, vantaalainen amk- tai yliopisto-opiskelija, yhdistykseen opiskelija- tai varsinaiseksi jäseneksi. Opiskelijan jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi ja varsinaisen jäsenen 35 euroa/vuosi. Kysy lisätietoja: Helena Immonen, VAN:n pj., p. 0442370636, vantaanakateemisetnaiset(at)gmail.com.

Tämänhetkinen yhteistyökumppanimme Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Metropolialla on Helsingin sanomien (HS) kirjoituksen (8.11.2021) mukaan toimipisteitä kaiken kaikkiaan kymmenkunta, joista yksi sijaitsee Vantaan Myyrmäessä. Suomen hallituksen ohjelman tavoitteena on, että kussakin maakunnassa on korkeakoulu. Niin ikään HS:ssa (10.11.2021) Marjukka Liiten kirjoittaa, että ”jos rakennuksen seinässä lukee ”ammattikorkeakoulu ” tai ”yliopistokeskus”, se ei ole sama kuin ”yliopisto”. Jutussa myös todetaan, että oma yliopisto omassa kaupungissa tuo paikkakunnalle monenlaista taloudellista etua ja sosiaalista hyvää. Toisaalta juttu päättyy ajatukseen, että ”parempi vaihtoehto kilpailulle olisi, jos luotaisiin verkkoalusta, jolta opiskelijat voisivat poimia korkeakoulujen opintoja niin, että niitä saattaisi hyödyntää omissa tutkinnoissa.”  

Millaista yhteistyötä olemme jo tehneet vuoden 2021 aikana?

  1. AMK-sektorille suuntautunut teemailta ”Yleistä AMK:sta ja eri koulutusaloista” etäkokouksena 22.4. klo 18–19.30/20.00 esittelijänä Marjatta Kero, kehittämispäällikkö, Metropolia Myyrmäen kampus sekä kaksi opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa, jotka kertoivat omista opinnoistaan – toinen liiketalous (tradenomi ylempi AMK) ja toinen ajoneuvotekniikka (insinööri ylempi AMK). Sen jälkeen pidettiin etäyhteyksillä vielä VAN:n ylimääräinen kevätkokous, joka koski sääntömuutosta, jossa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä alemman tutkinnon suorittaneet hyväksytään jatkossa yhdistyksen jäseniksi.
  2. VAN myönsi 100 euron stipendin Metropolian Myyrmäen kampukselta keväällä valmistuneelle naisopiskelijalle, jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. Kriteerinä oli, että valmistuja oli opinnoissaan menestynyt ja saanut tutkintonsa valmiiksi ansioituneesti.
  3. VAN vuosikokous 17.11.2021 klo 19.30–20.45 Metropolia Myyrmäessä, jota ennen Metropolian johtaja (verkostot ja yhteistyö) Tuire Ranta-Mayer ja lehtori Antti Liljaniemi (Ajoneuvo- ja konetekniikka, Myyrmäki) esittelivät reilun tunnin ajan jäsenistöllemme uudistettua kampusta.

Miten jatkamme ja laajennamme yhteistyötä?

Haemme yhdistykselle uutta rahastonhoitajaa ja mahdollisesti myös hallitukseen sihteeriä amk-opiskelijoista. Suunnitteilla on olla yhteydessä vuosikokouksen jälkeen mitä pikimmin Metropolia Myyrmäen liiketalouden päällikköön ja tiedustella mahdollisuutta saada opiskelijoita mukaan ja samalla mahdollisesti rekrytoitua heidät VAN:n opiskelijajäseniksi.

Lisäksi yhdistyksemme vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa yhtenä keskeisenä tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen, joten teemme houkuttelevan ohjelman ja panostamme markkinointiin. Markkinointia kohdistamme vuoden 2021 sääntöuudistuksen myötä myös ammattikorkeakoulusektorille. Vantaan osalta se tarkoittaa Metropolia Myyrmäen sekä Laurea Tikkurilan kampuksia.

Ideoimme yhdessä uusia verkostoyhteistyön muotoja; mm. tilaisuudet AMK:ien alumneille ja yritysten edustajille (esim. Metropolia Myyrmäessä innovaatiokeskittymä kaupunkiviljelystä) sekä mahdolliset kumppanuus- ja/ tai mentorointiohjelmat.

Merja Leppänen, amk-sektorin yhteyshenkilö

Kuvasin vuoden 2021 toukokuussa yhdistyksemme tiistaritreffeillä/teemaillassa ”Tieni akateemiseen koulutukseen ja mitä sen jälkeen” (minun tapauksessani pikemminkin… mitä sen rinnalla) elinikäistä oppimispolkuani, jossa elämäni 20 vuoden jaksoissa sisältää kussakin itselle merkityksellisiä käännekohtia ja siirtymäriittejä, joista tässä avaan vain kouluttautumiseen liittyviä asioita:  0-20v kansa-, keskikoulu, lukio ja ylioppilaaksi valmistuminen 1973, 21-40v yo-merkonomi-tutkinto 1978, 41-60v Tradenomi AMK- ja ylempi AMK-tutkinnot vuosina 2002 (Laurea amk) ja 2007 (Lahden amk) ja 61-80v vapaaehtoistoimijana ohjaan (mm. työnohjaus, mentorointi, MTEA-ohjaaja) ja samalla itsekin opin sekä 81-100v on vielä edessä päin. Yhteenvetona voi todeta, että jokaisella 20-vuotisjaksolla on tapahtuva oppimista ja kehittymistä. Jos niin käy, hyvä niin!

VAN:n jäseneksi liityin silloisen työkaverini ja yhdistyksen aktiivitoimijan kehotuksesta heti kun se oli mahdollista eli vuoden 2007 puolella, kun olin saanut ylemmän AMK-tutkinnon suoritettua ja yhdistyksen säännöt sen myös mahdollisti. Olin yli 10 vuotta melko passiivinen jäsen, ainoastaan muutamiin tapahtumiin osallistunut ja jäsenmaksun uskollisesti vuosittain maksanut. Nyt kun olen ollut kolmisen vuotta jo työeläkkeellä, on enemmän aikaa itselle ja harrastuksille, niin lupauduin syksyllä 2020 VAN:n hallitukseen ehdolle. Siitähän sitten kehkeytyi minulle hallituksessa oma vastuualue edesauttaa amk-sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Ja sillä tiellä tässä ollaan.

Suomessa korkeakoulujen duaalimalli on ollut voimassa 1990-luvulta ja painottuu ammatilliseen (työelämäsuuntautuneisuus ja käytännönläheisyys) ja akateemiseen (tutkimukseen perustuva) opinahjoon, toisin kuin muualla Euroopassa. Toisaalta Suomessakin haetaan mallia uusille yhteistyökuvioille näiden kahden instituution välillä mm. ns. osaamiskeskittymien ja korkeakoulujen välisen yhteistyön muodossa. Näin haetaan joustavuutta opiskelijoiden näkökulmasta, kun voidaan tunnistaa ja tunnustaa aiemmin opittua ja siten elinikäinen oppiminenkin parhaiten toteutuu. Vihdoin myös SANL vuonna 2020 ja paikallisjärjestöt VAN mukaan lukien hyväksyvät säännöissään alemman korkeakoulututkinnon opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet jäsenikseen. Kyseessä on historiallisen tärkeä muutos yhdistystoiminnassa. Olen innolla mukana ja edesauttamassa tämän muutoksen toteutumista. Muutoksen edistämiseen tuli oiva lisämahdollisuus, kun minut valittiin 20.11.2021 SANL:n vuosikokouksessa VAN:n edustajana Liiton keskushallituksen jäseneksi (kolmeksi vuodeksi) alkaen vuodesta 2022.

Tervetuloa mukaan viihtymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan!

Merja Leppänen, VAN:n hallituksen jäsen, merjalepp@gmail.com

linkki: https://www.vantaanakateemisetnaiset.fi/

linkki: https://akateemisetnaiset.fi/

linkki: https://www.facebook.com/vantaanakateemisetnaiset/