Uusi jäsen – VAN:in tervetulotoivotukset ja mitä sen lisäksi? 

Kevät uuden alku

Lupasin edellisessä blogissani helmikuun alussa 2022 palata asiaan eli kertoa miten kummitoiminnan pilotointi on päässyt alkuun.

Kevään aikana olemme saaneet muutaman uuden jäsenen, joista yksi lähti mukaan pilottiin. Muilla uusilla jäsenillä ei ole ollut tarvetta esimerkiksi sen takia, että ovat jo ennestään jonkun jäsenemme tai hallituksen jäsenen tuttuja. Kuluvan kevään aikana ovat ponnistelumme etenkin amk-opiskelijoiden, ja amk:sta valmistuneiden saamiseksi jäseniksi olleet yllättävän tuloksettomia. Olemme toki saaneet Metropoliaan ja saamassa Laureaan yhteistyö- ja kumppanuuskuviot alulle muun muassa stipendien jakamisen ja JobTeaser -portaalin muodossa.  Liiton 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi myös Vantaan paikallisyhdistykselle on valmistunut YouTubeen esittelyvideo, joka toivottavasti houkuttelee meille uusia jäseniä. Lisäksi syksyn tulevista tapahtumista on tarkoitus tiedottaa myös korkeakoulukumppaneillemme.   

Olen ollut yhteydessä myös Metropolian opiskelijajärjestön edustajiin mutta toistaiseksi tuloksetta. Olisimme voineet siten kertoa toiminnastamme ja opiskelijajäsenyydestä sekä luoda uusia yhteistyömuotoja. Mentorointi- ja kummitoiminnan hyödyntäminen ja kehittäminen on valittu myös Liiton Tulevaisuus- ja vaikuttamisryhmässä yhdeksi keinoksi vahvistaa jäsenyyttä ja lisätä tunnettuutta.

Seuraavaksi jäsennän konkretiaa kummitoiminnan pilotoinnista idealla mitä on suunniteltu ja mitä on tapahtunut: 

Suunnitelmasta / pilotointikokemuksia ajalla 1.1. – 30.4.2022

Kummitoiminta:

Voi toteutua hyvin monella tavalla. Siinä voidaan hyödyntää toimijoiden osaaminen, aktiivisuus sekä ideointi kyseisten yksilöiden ja yhdistyksen parhaaksi. Toiminta on päätetty aloittaa vuoden 2022 alusta ja siitä kerätään kokemustietoa, jonka perusteella kehitetään edelleen toimintaa.

“Kummitoiminta uuden jäsenen tukena” -pilotin merkeissä tapasimme helmi – huhtikuun

2022 aikana etänä Teamsillä kolme kertaa (a´ 1 h) ja kasvokkain kerran. Mahdollisesta

jatkosta totesimme, että voimme ehkä tavata myöhemminkin vapaamuotoisesti.

Seuranta: Miten onnistuttu– jäsenen odotusten ja tarpeiden tunnistamisessa (=> opinnäyte SANL/VAN) ja niihin vastaamisessa

– osallisuuden, yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden ja moninaisuuden lisääntymisessä sekä

– viihdy, verkostoidu ja vaikuta -sloganin strategisessa toteutumisessa.

Uuden jäsenen mukaan pilotointi vastasi hänen odotuksiaan, sillä tutustuimme

toinen toisiimme ja hän pääsi sisälle yhdistyksemme toimintaan.  Hän myös koki, ettei

jäänyt yksin. Toiminnallemme ei ollut asetettu mitään muita erityisiä tavoitteita.

Itselleni pilotointikokemus oli erittäin rikastava, koska sain keskittyä yhteen henkilöön ja

meidän keskustelumme olivat todella antoisia.  Jäi vaikutelma, että kumpikin meistä

osallistui tapaamisiin mielellään ja tapaamme jollain tavalla varmasti yhdistystoiminnan

merkeissä jatkossakin.

Jään mielenkiinnolla odottamaan lisää kummikokemuksia, joten tervetuloa mukaan https://www.vantaanakateemisetnaiset.fi/liity/!

Merja Leppänen (merjalepp@gmail.com),

Vantaan Akateemiset Naiset ry, hallituksen jäsen ja

Suomen Akateemisten Naisten Liiton keskushallituksen jäsen