Tehdään yhdessä

Jäsenemme FM Ulla Luomala-Veijola kouluttamassa maahanmuuttajia

TEHDÄÄN YHDESSÄ -HANKKEELLE UUSI PUHEENJOHTAJA

Ohjausryhmän kokouksessa 23.1.2020 valittiin Tehdään yhdessä -hankkeen ohjausryhmälle uusi puheenjohtaja väistyvän Raija Sollamon tilalle. Uusi puheenjohtaja on kasvatustieteen lisensiaatti Riitta Dincay, joka on toiminut ohjausryhmän jäsenenä sen perustamisesta alkaen eli 2018-2019. Hän on työskennellyt Vantaan kaupungilla eri tehtävissä, myös maahanmuuttoon liittyvissä tehtävissä, vuodesta 1995 lähtien. Nykyisin hän hoitaa lehtorin sijaisuutta ammattikorkeakoulu Laureassa Tikkurilassa. Uuden puheenjohtajan kausi alkoi 1.2.2020. Valinta oli yksimielinen.

MAAHANMUUTTAJANAISET VANHUSTEN APUNA

Vantaan Akateemisten Naisten perustaman hankkeen tavoitteena on, että työttömät maahanmuuttajanaiset oppivat kieltä ja kotoutuvat ja toisaalta seniorit saavat apua kodin arkeen.

Hanke alkoi pilottina vuoden 2018 alussa Myyrmäen suuralueella. Idean äiti oli opetusneuvos Marja-Liisa Toivanen. Myyrmäki valikoitui kokeilun paikaksi siksi, että siellä on paljon maahanmuuttajia ja vanhenevaa väestöä. Vanheneva väestö tarvitsee usein tilapäistä apua, esimerkiksi siivoukseen, ikkunan pesuun, asiointiin, lääkärissä käyntiin, ulkoiluun tai pihatöihin (ruohonleikkuuseen ja haravointiin). Luetaan yhdessä -hankkeen kautta, joka sekin alkoi Myyrmäestä, opimme tuntemaan maahanmuuttajanaisten tilanteen. Maahanmuuttajat – varsinkaan naiset – eivät helposti työllisty, sillä heidän koulutuksensa on usein olematon ja kielitaito heikko. Tehdään yhdessä -hankkeessa he oppivat yksinkertaisia kotitöitä ja vahvistavat kielitaitoaan, sillä heidät palkannut työnantaja opastaa heitä työn suorittamisessa ja juttelee heidän kanssaan työn suorittamisen aikana. Työstä maksetaan palkkaa 11 euroa tunnilta. Palkanmaksu sujuu kätevästi palkkaus.fi –ohjelman avulla. Avun tarvitsijat ja maahanmuuttajat löytävät toisensa hankkeen koordinaattorin avulla. Koordinaattorina toimii Zana Kerveshi. Hän on tavoitettavissa Coworking Myyr Yorkin tiloissa keskellä Myyrmäkeä. Hän välittää asiakkaalle sopivan työntekijän.

Hanke on lähtenyt liikkeelle melko hyvin. Meillä on rekisterissä yli 20 maahanmuuttajaa, jotka ovat valmiit työskentelemään seniorien apuna. Yllätykseksemme myös maahanmuuttajamiehiä on ilmoittautunut mukaan. Jonkin verran olemme löytäneet töitä heillekin, mutta naisten työllistäminen on ollut helpompaa. Meillä on tusinan verran työnantajia ja etsimme kaiken aikaa lisää. Muutaman tunnin keikkoja ovat useimmat projektin maahanmuuttajat jo tehneet. Lopullisena tavoitteena on heidän työllistämisensä pysyvästi. Erittäin hienona saavutuksena pidämme sitä, että muutama maahanmuuttaja on jo työllistynyt projektin ansiosta toistaiseksi työsuhteeseen (toinen päiväkotiin sijaiseksi, toinen omaishoitajan avuksi neljänä päivänä viikossa).

Projektille on asetettu ohjausryhmä, johon kuuluvat kasvatustieteen lisensiaatti Riitta Dincay puheenjohtajana, professori (emerita) Raija Sollamo, opetusneuvos Marja Liisa Toivanen, varatuomari Solveig Särkelä ja ETT, TM Pia Heikkinen.
Valtakunnallisena tavoitteena on levittää ideaa ja projektin hyviä käytäntöjä ympäri maata akateemisten naisten yhdistyksiin ja muillekin taholle. Minervassa (2/2018) oli lyhyt juttu projektistamme.

Koronapandemian vuoksi Tehdään yhdessä -hankkeen toiminta on keskeytyksissä vuoden 2020 loppuun asti. Sen toivotaan käynnistyvän uudelleen vuoden keväällä 2021.

Zontat lahjoittivat 5000 USD Vantaan Akateemisille Naisille

Zonta International täytti 100 vuotta 8.11.2019. Juhlavuoden kunniaksi järjestö jakoi apurahoja yhteistyökumppaneilleen. Piiri 20, johon kuuluvat Suomessa ja Virossa toimivat Zontakerhot, sai yhden 5000 USD:n suuruisen apurahan. Se myönnettiin Vantaan Akateemisille Naisille heidän Tehdään yhdessä -hankettaan varten. Vantaan Akateemiset Naiset sai apurahan Vantaan Zonta-kerho II:n hyvänä yhteistyökumppanina.

Vantaan Akateemiset Naiset ovat erittäin iloisia ja kiitollisia saamastaan apurahasta.

Olemme avanneet Tehdään yhdessä -hankkeelle Facebook sivut. Tervetuloa keskustelemaan: Facebook

Hankkeen yhteystiedot:

tehdaanyhdessa1(at)gmail.com

Ohjausryhmän puheenjohtaja:
Riitta Dincay
riitta.dincay@gmail.com

Ohjausryhmän jäsen ja idean äiti
Marja Liisa Toivanen
puh. +358 50 5935334
marjatoivanen(at)hotmail.com

Vantaan Akateemiset Naiset ry hoitaa koordinaattorin palkan ja projektin muut kulut. Yhdistys on saanut tukea seuraavilta tahoilta:
SANL eli Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö
Vantaan kaupunki
Helsingin Laudoitus Oy
Zonta Centennial Award 5000 USD, September 2019