Tehdään yhdessä

Jäsenemme FM Ulla Luomala-Veijola kouluttamassa maahanmuuttajia

Maahanmuuttajanaiset vanhusten apuna

Vantaan Akateemisten Naisten perustaman hankkeen tavoitteena on, että työttömät maahanmuuttajanaiset oppivat kieltä ja kotoutuvat ja toisaalta seniorit saavat apua kodin arkeen.

Hanke alkoi pilottina vuoden 2018 alussa Myyrmäen suuralueella. Idean äiti oli opetusneuvos Marja-Liisa Toivanen. Myyrmäki valikoitui kokeilun paikaksi siksi, että siellä on paljon maahanmuuttajia ja vanhenevaa väestöä. Vanheneva väestö tarvitsee usein tilapäistä apua, esimerkiksi siivoukseen, ikkunan pesuun, asiointiin, lääkärissä käyntiin, ulkoiluun tai pihatöihin (ruohonleikkuuseen ja haravointiin). Luetaan yhdessä -hankkeen kautta, joka sekin alkoi Myyrmäestä, opimme tuntemaan maahanmuuttajanaisten tilanteen. Maahanmuuttajat – varsinkaan naiset – eivät helposti työllisty, sillä heidän koulutuksensa on usein olematon ja kielitaito heikko. Tehdään yhdessä -hankkeessa he oppivat yksinkertaisia kotitöitä ja vahvistavat kielitaitoaan, sillä heidät palkannut työnantaja opastaa heitä työn suorittamisessa ja juttelee heidän kanssaan työn suorittamisen aikana. Työstä maksetaan palkkaa 11 euroa tunnilta. Palkanmaksu sujuu kätevästi palkkaus.fi –ohjelman avulla. Avun tarvitsijat ja maahanmuuttajat löytävät toisensa hankkeen koordinaattorin avulla. Koordinaattorina toimii Zana Kerveshi. Hän on tavoitettavissa Coworking Myyr Yorkin tiloissa keskellä Myyrmäkeä. Hän välittää asiakkaalle sopivan työntekijän.

Hanke on lähtenyt liikkeelle melko hyvin. Meillä on rekisterissä yli 20 maahanmuuttajaa, jotka ovat valmiit työskentelemään seniorien apuna. Yllätykseksemme myös maahanmuuttajamiehiä on ilmoittautunut mukaan. Jonkin verran olemme löytäneet töitä heillekin, mutta naisten työllistäminen on ollut helpompaa. Meillä on tusinan verran työnantajia ja etsimme kaiken aikaa lisää. Muutaman tunnin keikkoja ovat useimmat projektin maahanmuuttajat jo tehneet. Lopullisena tavoitteena on heidän työllistämisensä pysyvästi. Erittäin hienona saavutuksena pidämme sitä, että muutama maahanmuuttaja on jo työllistynyt projektin ansiosta toistaiseksi työsuhteeseen (toinen päiväkotiin sijaiseksi, toinen omaishoitajan avuksi neljänä päivänä viikossa).

Projektille on asetettu ohjausryhmä, johon kuuluvat professori (emerita) Raija Sollamo puheenjohtajana, opetusneuvos Marja Liisa Toivanen, varatuomari Solveig Särkelä, rehtori (eläkkeellä) Irja Ansalehto-Salmi ja maisteri Riitta Dincay.
Valtakunnallisena tavoitteena on levittää ideaa ja projektin hyviä käytäntöjä ympäri maata akateemisten naisten yhdistyksiin ja muillekin taholle. Minervassa (2/2018) oli lyhyt juttu projektistamme.

Olemme avanneet Tehdään yhdessä -hankkeelle Facebook sivut. Tervetuloa keskustelemaan: Facebook
Zana Kerveshi

Hankkeen yhteystiedot:

Koordinaattori
Zana Kerveshi  
Coworking Myyr York
Isomyyri, 2.krs.
Liesitori 1, 01600 Vantaa
puh. +358 50 591 5487
E-mail: tehdaanyhdessa1(at)gmail.com

Ohjausryhmän puheenjohtaja
Raija Sollamo
puh. +358 50 4044809
E-mail: raija.sollamo(at)helsinki.fi

Ohjausryhmän jäsen ja idean äiti
Marja Liisa Toivanen
puh. +358 50 5935334
marjatoivanen(at)hotmail.com

Vantaan Akateemiset Naiset ry hoitaa koordinaattorin palkan ja projektin muut kulut. Yhdistys on saanut tukea seuraavilta tahoilta:
SANL eli Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö
Vantaan kaupunki
Helsingin Laudoitus Oy