Tehdään yhdessä

Jäsenemme FM Ulla Luomala-Veijola kouluttamassa maahanmuuttajia

Vantaan Akateemisten Naisten Tehdään yhdessä -hanke aloitti toimintansa 1.1.2018. Hanke päättyi 15.2.2024, koska avustuksia koordinaattorin palkkaamiseen ei ole enää saatu.

Hankkeen tavoitteena oli, että työttömät maahan muuttaneet naiset oppivat kieltä ja kotoutuvat ja toisaalta seniorit saavat apua kodin arkeen. Hankkeella oli koordinaattori, jonka avulla avun tarvitsijat ja maahanmuuttajat löysivät toisensa. Tilapäistä apua annettiin esimerkiksi siivoukseen, ikkunoiden pesuun, asiointiin, lääkärissä käyntiin, ulkoiluun tai pihatöihin (ruohonleikkuuseen,
haravointiin tai lumitöihin).

Maahan muuttaneiden naisten työllistymistä vaikeuttavat usein matala koulutustaso
ja heikko kielitaito. Tehdään yhdessä -hankkeessa he oppivat yksinkertaisia
kotitöitä ja vahvistivat kielitaitoaan, kun heidät palkannut työnantaja opasti heitä
työn suorittamisessa ja jutteli heidän kanssaan työn suorittamisen aikana. Lisäksi
hanke järjesti koulutuspäiviä työntekijöille.

Hanke jatkui kaikkiaan yli kuusi vuotta. Sinä aikana moni maahanmuuttaja työllistyi hankkeen kautta, oppi lisää suomen kieltä ja kotoutui. Toisaalta moni seniori sai tarvitsemaansa apua ja seuraa.

Olemme hankkeen päättymisestä pahoillamme, mutta työnantajat ja työntekijät voivat jatkaa entiseen tapaan – nyt vain ilman koordinaattorin palveluita.

Kiitämme kaikkia hankkeeseen osallistuneita ja hankkeen tukijoita. Työnne kantaa hedelmää vielä vuosienkin kuluttua Myyrmäen suuralueella.

Tehdään yhdessä -hankkeen ohjausryhmä

Vantaan Akateemiset Naiset ry:n hallitus

Lisätietoja:

Marja Liisa Toivanen
puh. +358 50 5935334 (yhteydenoton voi tehdä tekstiviestillä)