Yhdistys

Vantaan Akateemisten Naisten yhdistys (VAN) perustettiin vuonna 1988. Perustava kokous pidettiin maisteri Pirkko Saikkosen kodissa 27.1.1988 klo 19. Suomen Akateemisten Naisten Liittoa edusti kokouksessa liiton puheenjohtaja Marjatta Koskijoki. Paikalla oli myös Minervan päätoimittaja Pirkko Mäki. Perustajajäsenistä Marjatta Hietala, Marja-Leena Joutsiniemi, Taina-Mari Ketomäki, Raija Sollamo, Marja-Liisa Susisalo ja Marja Liisa Toivanen ovat edelleen aktiivisia yhdistyksen jäseniä. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Marja Paavilainen, joka oli kuolemaansa asti aktiivinen yhdistyksen jäsen.  Sihteerinä oli Leena Perkiö. Ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Marja-Leena Joutsiniemi. Hallitukseen valittiin edellä mainituista myös Marjatta Hietala ja Raija Sollamo.

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlassa silloinen sihteeri Helena Immonen kiinnittää kunniamerkkiä varatuomari Marja Paavilaisen rintaan. Maisteri Terhi Nallinmaa-Luoto odottaa vuoroaan.

Vantaan Akateemisten Naisten yhdistys (VAN) perustettiin vuonna 1988. Perustava kokous pidettiin maisteri Pirkko Saikkosen kodissa 27.1.1988 klo 19. Suomen Akateemisten Naisten Liittoa edusti kokouksessa liiton puheenjohtaja Marjatta Koskijoki. Paikalla oli myös Minervan päätoimittaja Pirkko Mäki. Perustajajäsenistä Marjatta Hietala, Marja-Leena Joutsiniemi, Taina-Mari Ketomäki, Raija Sollamo, Marja-Liisa Susisalo ja Marja Liisa Toivanen ovat edelleen aktiivisia yhdistyksen jäseniä. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Marja Paavilainen, joka oli kuolemaansa asti aktiivinen yhdistyksen jäsen.  Sihteerinä oli Leena Perkiö. Ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Marja-Leena Joutsiniemi. Hallitukseen valittiin edellä mainituista myös Marjatta Hietala ja Raija Sollamo.

Toiminnan tarkoitus oli silloin ja on edelleen:

  • innostaa tyttöjä ja nuoria naisia akateemiseen koulutukseen
  • edistää akateemisten naisten työllistymistä ja uralla kehittymistä
  • tukea naisten keskinäistä verkottumista
  • edistää akateemisten naisten tasa-arvoa työelämässä
  • innostaa jäseniämme kansainväliseen toimintaan

Toimintamme on tarkoitettu jokaiselle akateemiselle naiselle Vantaalla. Mottomme on Viihdy, verkostoidu ja vaikuta!

Puheenjohtaja Raija Sollamo lausuu tervehdyssanoja yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa. Professorin Aira Kemiläisen kuva näkyy taustalla.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL)

VAN kuuluu Suomen Akateemisten Naisten Liittoon. SANL on perustettu vuonna 1922 ja se on poliittisesti sitoutumaton. Liiton tarkoituksena on olla akateemisten naisten yhdyssiteenä, tukea heidän tieteellistä työtään ja kannustaa heitä aktiiviseen toimintaan yhteiskunnassa julkisen elämän kaikilla aloilla ja luoda yhteyksiä kansainväliseen akateemisten naisten toimintaan.  Akateemisten Naisten Liitto on Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJK) jäsenjärjestö.

Yhdistyksemme on osallistunut aktiivisesti keskusjärjestön toimintaan. Nytkin SANL:n varapuheenjohtaja on yhdistyksemme jäsen Terhi Nieminen-Mäkynen. Hän on myös valtakunnallisen Luetaan yhdessä -verkoston puheenjohtaja. Hallituksessa on yleensä aina ollut yksi yhdistyksemme jäsen, nykyään se on Arja Ryhänen. Menneinä vuosina Marja-Liisa Toivanen toimi pitkään hallituksen kansainvälisistä suhteista vastaavana henkilönä (CIR). Rahastonhoitajamme Sirkka Eurén toimi muutaman vuoden alkaen 2011 liiton rahastonhoitajana. Yhdistyksemme oli aktiivinen siinä merkittävässä uudistusprosessissa, jossa liiton talouden perusteet (myös Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston osalta) uudistettiin. Yhdistyksemme jäsenet olivat keskeisessä asemassa, kun SANL antoi lausuntonsa uudesta yliopistolaista. Siinä kiinnitettiin erityistä huomiota uuden yliopistolain tasa-arvovaikutusten selvittämisen puuttumiseen ehdotuksesta.

Kansainväliset yhteydet

Yhdistyksen kansainvälisestä toiminnasta mainittakoon, että tuemme Ugandan Akateemisten Naisten opettajankoulutusprojektia vapaaehtoisin lahjoituksin. Aiemmin meillä oli nimikkostipendiaattina kasvatustieteen opiskelija Prisquila Caulinawa Tulonga Angolassa. Vuosina 2013-2015 yhdistyksen puheenjohtaja Raija Sollamo veti liiton EU-projektia Domestic Violence Met by Educated Women. Siinä oli partnereita Ruotsista, Saksasta, Romaniasta ja Sloveniasta. Marja-Liisa Toivanen on yhdistyksemme kansainvälisten suhteiden yhdyshenkilö.

Vaikuttaminen paikallistasolla

VAN on tehnyt ja tekee yhteistyötä muiden vantaalaisten naisjärjestöjen kanssa. Olemme mukana vuosittaisen Wähäjoulun eli Nuutin päivän juhlan järjestäjissä ja osallistujissa. Läheisimmät yhteistyökumppanimme ovat Zonta kerhot I-II ja UN Women.

Yhdistyksellämme on stipendirahasto, jonka pesämunan lahjoitti yhdistyksemme kunniajäsen professori Aira Kemiläinen (1919-2006) testamentissaan. Siitä on jaettu stipendejä vantaalaisille naisylioppilaille koulujen päättäjäisissä. Yhdistyksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi jaoimme vuonna 2018 kaksi 1000 euron stipendiä historian alalta väitöskirjaa kirjoittaville naistutkijoille.

Puheenjohtaja Raija Sollamo lausuu tervehdyssanoja yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa. Professorin Aira Kemiläisen kuva näkyy taustalla.

Vantaan Akateemisilla Naisilla on hyvin aktiivinen kirjallisuuskerho. Siinä on kymmenen jäsentä. Se kokoontuu kuukausittain jäsentensä kodeissa Länsi-Vantaalla. Mikäli Itä-Vantaalta löytyy kiinnostusta, sinne voidaan perustaa toinen kirjallisuuskerho.

Yhteiskunnallisesti aktiivisia olimme eduskuntavaalien aikaan keväällä 2019 järjestämällä naisten vaalipaneelin Kilterin koululla. Siellä oli mukana kaikkien tärkeimpien puolueiden naisehdokkaita Vantaalta. Näin halusimme edistää naisehdokkaiden pääsyä eduskuntaan tasa-arvotavoitteemme mukaisesti.

Tehdään yhdessä –hankkeesta on erillinen selostus. Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä maahanmuuttajien työllistämisessä ja kotouttamisessa sekä seniorikansalaisten palveluna.

Säännöt
Hallitus