Mitä kummaa? Kummi (ja/tai mentori) VAN:in uuden jäsenen tukena

VAN:in hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.1.2022 päätettiin, että allekirjoittanut ja mahdollisesti jatkossa myös muut hallituslaiset ovat yhteydessä uusiin jäseniin ja tarjoavat mahdollisuutta hyödyntää kolmannen sektorin kummitoimintaa. Nyt ensimmäisellä kerralla uusista jäsenistä toinen päätti tarttua tilaisuuteen, kun sen sijaan toinen ei kokenut sitä itselleen tarpeelliseksi.

Kummitoiminnassa on kyse yhteisöllisestä vertaistuesta, jossa vapaaehtoiset tarjoavat ihmisläheistä palvelua tarvittaessa myös digitaalisuutta apuna käyttäen. Näin tänä koronapandemian aikana toki on totuttu toimimaan, joten ensimmäinen sovittu tapaaminen uuden jäsenen kanssa tapahtui hänen toiveestaan etänä tunnin pituisena Teams-kokouksena. Sovimme hänen kanssaan myös toisen tapaamisen maaliskuulle ja sekin vielä varmuuden vuoksi edelleen etänä.

Yleisesti ottaen uusi jäsenemme vaikutti ilahtuneelta ja hiukan yllättyneeltä, että tarjoamme tällaista kummitoimintaa. Hän piti VAN:iin liittymistä itselleen tärkeänä, jotta saa akateemisia virikkeitä mm. tapahtumista mitä järjestämme. Hänellä oli useita hyviä ideoita ja hän ilmaisi, että voi mielellään tuoda niitä jatkossakin esille. Häntä ilahdutti erityisesti se, että sai uuden tuttavuuden.       

Itseäni aloittelevana yhdistyskummina ilahdutti, että uusi jäsen kiinnostui tarjotusta mahdollisuudesta ja saimme siten yhteisen kokemuksen siitä, mitä kahden tasavertaisen ihmisen kohtaaminen merkitsee ja saa aikaan. Tarina siis jatkuu…

Tässä vielä tiivistetysti ajatuksia mistä kummitoiminnassa on kyse:  

Periaate ja tavoite:

Kummi/mentori perehdyttää yhdistyksen uuden jäsenen yhdistystoimintaan ja siten tämä pääsee jouhevasti mukaan Liiton ja/tai paikallisyhdistyksen toimintaan mukaan. Tavoitteena on myös kehittää Liiton ja/tai yhdistyksen toimintaa, edistää hyvää mainetta sekä jäsentyytyväisyyttä ja sitä kautta jäsenkasvua.

Kummi(/mentori):

Hän on kokenut yhdistystoimija (esim. hallituksen jäsen tai muutoin aktiivinen jäsen), joka jakaa osaamistaan ja kokemustaan yksilön ja yhdistystoiminnan kehittämiseksi. Hän kyselee, kuuntelee ja tukee tarvittaessa sekä on vuorovaikutuksessa luottamuksellisesti uuden jäsenen kanssa. Toiminta aloitetaan mahdollisimman nopeasti uuden jäsenen liittyessä yhdistykseen. Toiminnan tavoite, kesto ja sisältö sovitaan yhdessä heti ensikontaktissa. Toki niitä voidaan tarkistaa myöhemmin tilanteen mahdollisesti muuttuessa.  

Uusi jäsen:

Hän voi olla joko opiskelijajäsen yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta tai akateemisen tutkinnon suorittanut varsinainen jäsen.

Kummitoiminta: 

Voi toteutua hyvin monella tavalla. Siinä voidaan hyödyntää toimijoiden osaaminen, aktiivisuus sekä ideointi kyseisten yksilöiden ja yhdistyksen parhaaksi. Toiminta on päätetty aloittaa vuoden 2022 alusta ja siitä kerätään kokemustietoa sekä sen perusteella kehitetään edelleen toimintaa.

Seuranta: Miten onnistuttu

– jäsenen odotusten ja tarpeiden tunnistamisessa (=> opinnäyte SANL/VAN) ja niihin vastaamisessa

– osallisuuden, yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden ja moninaisuuden lisääntymisessä sekä

viihdy, verkostoidu ja vaikuta -sloganin strategisessa toteutumisessa.

Raportointi VAN:in hallitukselle (seuraava kokous 2.3.22) sekä SANL:in keskushallitukselle (keskustelukokous 27.8.22 Vierumäellä), jolle allekirjoittanut on sitoutunut esittelemään kokemuksia paikallisyhdistysten kummitoiminnasta ja/tai mentoroinnista; case VAN ja mahdollisesti myös joku muu paikallisyhdistys.       

Tervetuloa mukaan viihtymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan!

Merja Leppänen, Vantaan Akateemiset Naiset ry, hallituksen jäsen ja

Suomen Akateemisten Naisten Liiton keskushallituksen jäsen